Salı
Az Bulutlu
-8°C | 2°C
Çarşamba
Parçalı Bulutlu
-8°C | 3°C
Perşembe
Az Bulutlu
-7°C | 4°C

HALI SAHA KİRALAMA İLANI!

HALI SAHA KİRALAMA İLANI!

SARAY BELEDİYESİNE AİT  1 ADET HALI SAHA

VE 1 ADET SOSYAL TESİS BİNASININ

KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN

İHALE İLANI

 

 

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Merkez Feritmelen  Mahallesinde  bulunan 50 m x 25 m = 1250 m² lik halı saha ve   Sosyal Tesis Binası (Wc, soyunma odası,) olmak üzere  İstekli Firma  tarafından işletmesi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale neticesinde 1 yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale 05/03/2018 Pazartesi Günü saat 15:30 da Belediye Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu yerin Aylık   muhammen bedeli  Aylık 3.500,00  TL/ Yıllık 42.000,00 olup; Geçici teminatı 1.260,00 TL dir.

4 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

4- 1. Nüfus Cüzdanı veya T.C. kimlik numarası yazılı kimlik fotokopisi.

 4- 2. İkametgah Belgesi.

4-3. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı. (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

4-4. Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine veya bankaya ödendiğine dair makbuz. Muhammen bedelin %3‘ü oranında geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu olacaktır. Geçici teminat; Saray Belediye Başkanlığının  Merkez Ziraat Bankası  HESAP NO: 1711 25204747 5001 nolu hesabına yatırılacaktır. İhaleyi kazanan kişi %3 oranında geçici teminatı sözleşme imzalanmadan 3 iş günü içinde %6   kesin teminata çevirmek zorundadır. Aksi takdirde sözleşme fesih olur ve yatırılan geçici teminat iade edilmez ve Belediyemiz hesabına gelir kaydedilir.

 4-5. Şartname bedelinin Belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödendiğine dair makbuz.

 4-6. Kiracılık ilişkisinden, Kira Borcundan dolayı Belediyemize borcu olmadığına, icralık durumunun devam edip etmediğine dair belge.(Kiracılık ilişkisinden dolayı icralık olanlar, borç yapılandırması yapanlar borçlarının tamamını ödemediği müddetçe ihaleye katılamazlar)  .

 4-7. Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.

 4-8.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.

 4-9.Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü. Belgeleri eksik ya da yanlış ibraz edenler ihaleye alınmayacak ve teklifte bulunmayacaktır.

 5 - İhaleye Katılamayacak olanlar :

a - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

b - Belediyemizde kiracı iken, kira borcu olanlar  doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

7 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Komisyon  Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 15:00’a kadar Belediye İdari ve Mali İşler  Müdürlüğüne verilecektir.

8 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Saray Belediyesi İdari ve Mali Hizmetler Biriminden 50,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

( Adresimiz : Kazımpaşa  Mah. Milli Müdafaa SK. No:49  Saray/VAN )

 

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

İ L A N       O L U N U R

Copyrigt © 2017 Van Saray Belediyesi